Artykuły problemowe


W tym dziale znajdziesz

Artykuły opublikowane w tym serwisie i spełniające jego założenia tytułowe, ale z racji tematyki, szerokiego ujęcia, ogólnej natury - nie przypisane do poszczególnych działów tematycznych.


Liczba wyświetlanych pozycji: 3
Wybierz z listy publikacji zewnętrznychOpis
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Wybierz z listy publikacji zewnętrznychOpis
Rozszerzona Rzeczywistość - nowe technologie (także) dla szkoły (L. Hojnacki, P. Szlagor) Edunews.pl, 2010 
Rozwój polskiego e-learningu w Second Life (A. Jakubiec) E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, 2010 
Jak technologie informacyjne i komunikacyjne mogą wspomagać uczniów zdolnych (L. Hojnacki) Trendy, Kwartalnik Ośrodka Rozwoju Edukacji, Nr 1/2011 
Liczba wyświetlanych pozycji: 3