AppInventor – Absolutnie Proste Programowanie


    Zgodnie z Podstawą Programową, 
każdy absolwent liceum, czy technikum powinien wykazywać się umiejętnością rozwiązywania problemów z użyciem komputera oraz stosowaniem algorytmicznego podejścia do zadań. 
Cele te zwykle próbuje się realizować w szkole wykorzystując tradycyjne, ale też anachroniczne środowiska programistyczne (np. Logo, ELI, Pascal). Pochodzą one z dawnych epok programistycznych. Nie są więc dla uczniów atrakcyjne. Nie spełniają one swojej roli. Ich największą "zaletą" jest tylko fakt, iż nauczyciele znają je i potrafią stosować w nauczaniu. Jednocześnie nie znają nowszych rozwiązań o takich funkcjach. 

    Optymalne byłoby środowisko programistyczne przyjazne, proste w obsłudze, darmowe, wieloplatformowe, a przy tym, nowoczesne. Powinno być też praktycznie używane przez programistów oraz być zgodne z bieżącymi standardami programowania. Ideałem byłoby, gdyby zostało opracowane z myślą o edukacji. 

Rys. 1. Kod programu złożony z bloków funkcjonalnych

    Jest środowisko, które nie tylko spełnia te cechy, ale także posiada wiele innych pożądanych z punktu widzenia edukacji. Jest nim AppInventor, stworzony przez Google Inc. Pozwala na proste tworzenie aplikacji dla Androida. AppInventor jest darmowy i działa na różnych systemów operacyjnych. Czyni go to dostępnym dla każdego ucznia. Ciekawym jest fakt, że aplikacje tworzy się przy użyciu serwisu online. Program buduje się (dosłownie) w edytorze bloków funkcjonalnych. Nie wymaga się wcześniejszej znajomości żadnego języka programowania. Komendy są wypisane na bloczkach funkcjonalnych. Wystarczą podstawy języka angielskiego. Puzzle mają, w zależności od funkcji, różne kolory. Sprawia to, iż bardzo jasno widać strukturę aplikacji. 

    Dzięki AppInventorowi można nie tylko nauczyć podstaw programowania ale również zainteresować nim uczniów. Jest tak, gdyż tworzone programy można testować w smartfonach uczniów. Mogą oni łatwo tworzyć programy wykorzystujące różnorodne i edukacyjnie interesujące peryferia np. wbudowany w telefon kompas, G-Sensor, kamerę, GPS i inne. Dlatego same aplikacje uczniowskie mogą stawać się interesującymi narzędziami do pracy i nauki. 

Rys. 2. Kod zaawansowanego programu

    Warto zastanowić się nad wykorzystaniem AppInventora w szkole. Ze względu na nowe podejście do sposobu tworzenia aplikacji oraz możliwość użycia różnych smartfonu, ma on duży potencjał dydaktyczny. Jasna i przemyślana struktura programu w edytorze bloczków znakomicie wspomaga uczenie myślenia algorytmicznego.