Europass w edukacji


  Niesamowity skok technologiczny przełomu XX i XXI wieku przyniósł zmiany w edukacji. Nie tyle nawet zmienił już szkołę, bo ta jeszcze (a może raczej już) nie nadąża za zmianami technologicznymi i społecznymi. Bardzo silnemu przewartościowaniu uległy za to wymagania otoczenia w stosunku do szkoły: Nie liczy się już samo wykształcenie, dyplom uczelni wyższej, a raczej liczą się realne kompetencje i doświadczenie. Doświadczenie i kompetencje zdobywamy zaś nie tylko w pracy, ale już w okresie edukacji. Można je dokumentować na różne sposoby. Najczęściej zbieramy dokumenty, potwierdzenia, poświadczenia i rekomendacje w postaci papierowej i przechowujemy je np. w teczkach. W  porządkowaniu własnych osiągnięć, zebranych doświadczeń może nam wydatnie pomóc metodyka portfolia (czy też e-portfolia) lub - właśnie - realizacja idei Europassu.
  Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawia, iż elektroniczne formaty dokumentów, elektroniczne metody ich porządkowania i publikowania online stają sięoczywistym wyborem. Dzięki Internetowi możliwy jest szybki dostęp do informacji zebranych i zamieszczonych w bazie Europass. Jest to szczególnie ważne dla osób poszukujących pracy w Europie, którym zależy na uznaniu ich kwalifikacji przez instytucje i organy innych państw. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. 
  Szczegółowe informacje na temat Europassu należy szukać na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Krajowego Centrum EUROPASS www.europass.org.pl. Tam też można znaleźć wszelkie potrzebne informacje na temat wdrażania poszczególnych modułów, jak i bezpłatnych szkoleń dla osób zainteresowanych jego wdrażaniem w edukacji.

Autor: Sabina Furgoł
Notka o autorze: www.furgol.org
Gunning Fog Index: 20,44
Comments