Wideodydaktyka - uczenie przez filmowanie

Słowa kluczowe: wideodydaktyka, youtube, prezentacje, filmiki, wideo, szkoła
    Multimedialne serwisy społecznego Internetu są coraz bardziej popularne. Są już traktowane jako ważne medium. Jednocześnie oferują coraz więcej narzędzi, dających się wykorzystać w edukacji na wiele ciekawych sposobów.

    Wideodydaktyka sposób uczenia oparty na wykorzystaniu wideo online na zajęciach w szkole. W tej metodzie uczniowie mogą:
  • projektować i reżyserować,
  • tworzyć, przetwarzać i opisywać,
  • publikować i użytkować tworzone przez siebie multimedialne treści.
    Współczesna edukacja wymaga od nauczyciela użycia środków dydaktycznych opartych o nowe technologie. Szkoła kształci dziś pokolenie, dla którego obecność i obsługa komputerów jest rzeczą naturalną i niestanowiącą problemu technologicznego. Jest to pierwsze w historii pokolenie ukształtowane w środowisku globalnej i natychmiastowo dystrybuowanej informacji. 

    Serwisy społecznościowe pozwalają na współpracę i szybką komunikację między użytkownikami. Cechuje je również duży poziom interaktywności. Te cechy są pożądane we wspomaganiu procesu nauczania. Serwisy wideo oferują szerokie spektrum zastosowań edukacyjnych. Potwierdza to posiadanie własnego kanału przez renomowane instytucje, w tym uczelnie (np. MIT). 

    Publikowane pliki wideo mogą być dowolnie generowane. Materiał wideo może być wtedy:
  • klasycznym filmikiem wideo, 
  • przesuwającym się tekstem, 
  • głosem lektora lub muzyką (plikiem audio), 
  • pokazem slajdów, 
bądź dowolną kombinacją wymienionych wcześniej. Materiały da się łączyć, kategoryzować, opisywane etc. 

    Użycie w nauczaniu serwisów przeznaczonych do publikacji wideo jest wskazane i może być bardzo efektywne. Należy jednak pamiętać, by praca z nimi bardziej skupiała się na tworzeniu (filmów, slajdowisk), a nie na odtwarzaniu.

Autor: Piotr Szlagor
Notka o autorze: piotr.szlagor.net
Gunning Fog Index: 23,53