Zob. też: inne bezpłatne kreatory treści kursów

Tylko bezpłatne lub OpenSource.
Liczba wyświetlanych pozycji: 4
Wybierz z listy:[Język] Opis
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Wybierz z listy:[Język] Opis
Narzędzia do authoringu [ANG] Pełna lista - w dokumentacji Moodle online 
Xerte OpenSource elearning [ANG] Narzędzie w wersji online i offline do tworzenia treści kursów elearningowych 
CourseLab [ANG] CourseLab bezpłatny pakiet do tworzenia treści kursów online. Formaty wyjściowe: AICC, SCORM 1.2 i SCORM 2004. Pozwala na import PPT. (eLearnings Best of 2007 award) 
www.udutu.com [ANG] Udutu. Narzędzie do tworzenie treści kursów w formacie Flash 
Liczba wyświetlanych pozycji: 4
Comments