O systemie kodowania polskich znaków

Hot Potatoes poprawnie obsługują nowoczesny i uniwersalny system kodowania UTF-8. Podobnie, jak nowe wersje innych systemów operacyjnych nie wyłączając MS Windows oraz aktualne wersje Moodle (dla której to platformy niektórzy przygotowują quizy Hot potatoes).
Zaproponowana przeze mnie przed kilku laty łata pozwalająca bezproblemowo używać HP z poziomu Windows obejmowała między innymi podmianę szablonów generowanych przezPakiet stron WWW na takie, które w miejsce deklaracji standardowego kodowania ISO 8859-1 umieszcza deklarację kodowania Windows-1250. Nie była to łata elegancka, ale dla użytkowników Windows (i bez mojej możliwości ingerencji w działanie pakietu HP) jedyna prosta i skuteczna. Dziś jest anachroniczna. Jeszcze mniej sensu ma jej używanie w innych niż Windows systemach operacyjnych (gdzie niestandardowa strona kodowa Windows-1250 jest zupełnie bez sensu) Znacznie sensowniej byłoby wykorzystać jak najlepiej możliwości kodowania UTF-8. W tym celu prezede wszystkim moje nagłówki plików HTML zawierające deklarację Windows-1250 (która u mnie zastępuje oryginalną ISO-8859-1) należałoby usunąć. Należałoby wstawić deklarację użycia UTF-8.
Należałoby....
Jeżeli Ty też uważasz, że należałoby, przeczytaj ten apel.
Comments