Przyszłe wersje Hot Potatoes

Aktualne wersje 6.2x Hot Potatoes mają eksport do standardu SCORM 1.2 (kursów e-learningowych).
Nowością jest ponowne dostosowanie HP do instalowania w starszych wersjach Windows (od 98).
Ogólnie jednak - rozwój HP już prawie nie postępuje.
To naturalne zważywszy, że:
  • HP są dojrzałym produktem o bardzo dużych możliwościach,
  • mijają czasy narzędzi offline.
Comments