1. Prawo i obyczaje dotyczące korzystania z Internetu

Internet jest wielkim przyjacielem projektów edukacyjnych. 
Nawet jeżeli projekt bezpośrednio nie wiąże się z nowymi technologiami, internet ułatwia komunikowanie się, wyszukiwanie informacji, przykładów dobrych praktyk, prezentowanie efektów projektu etc.  
W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na pytania, jak korzystać z Sieci i jak publikować bez łamania prawa.