Klasy I-III i praca z samouczkami


Tutoriale w edukacji

Samouczki (tutoriale) są świetnym narzędziem, pozwalającym na łatwe wykonywanie przez uczniów zadań o wysokim poziomie trudności (np. zaawansowanych efektów graficznych). Obok zamieszczam jajka wielkanocne wykonane w programie GIMP z wykorzystaniem stworzonego przeze mnie samouczka

Komentarz autora

Odpowiednio przygotowany tutorial powinien prowadzić użytkownika 'za rękę', ale nie można też zapominać o pozostawieniu mu pola do poeksperymentowania sobie.