Matematyka wspomagana komputerem


Gra jest obecna w życiu dziecka. Warto pokazać uczniom ciekawe i edukacyjne narzędzia dzięki którym poćwiczą potrzebne w dalszej edukacji umiejętności. 

Na zdjęciu obok: Uczniowie klasy trzeciej ćwiczą dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Gra jest na czas, a każda poprawna odpowiedź nagradzana - uczniowie liczą szybciej i popełniają mniej błędów grając.
Autor: Iwona  Micorek


Comments