Proste modelowanie 3D (zestaw aplikacji)


O galerii obok

Prace, które wyświetlają się po prawej, zrealizowano na zajęciach kółka informatycznego w klasach 1-3. Muszę przyznać, że dzieciaki radziły sobie (i radzą) o wiele lepiej niż ich starsi rówieśnicy. Mnogość opcji w aplikacjach nie odstraszała ich. Wręcz przeciwnie - potęgowała ich ciekawość i chęć do pracy.

Lego Digital Designer

Dzięki aplikacji można stworzyć dowolną budowlę, z użyciem nieograniczonej liczby różnorodnych klocków.

Paper Critters

Paper Critters to serwis internetowy, który pozwala na tworzenie kolorowych ludków, które można następnie wydrukować, wyciąć i posklejać. 
(wizualizacja papierowego ludka w oknie przeglądarki)

(ten sam model, ale w wersji do wydrukowania)