Pięciolatek filmowcem (przedszkolnego spektaklu)


O filmikach obok

Zadaniem dzieci było samodzielne nagranie przedstawienia kamerą. Przy asyście nauczyciela filmik został następnie odtworzony na komputerze, a mali aktorzy mogli obejrzeć efekt swojej pracy.
Pierwsza reakcja dzieci na widok kamery - "Czy to jest prawdziwe?"

O dzieciach

Teatrzyk kukiełkowy przygotowany przez dzieci z Klubu Przedszkolaka w Bielsku Białej.
Operator kamery: Kacper - lat 5
Narrator, Czerwony Kapturek: Amelia - lat 5
Zły wilk: Dawid - lat 5
Mama: Oliwia - lat 5
Dzieci wiedziały, że podczas spektaklu nie wolno im się pokazać w obiektywie (prawo do wizerunku). Skrupulatnie tego przestrzegały: po zakończeniu spektaklu wrzasnęły chórem kooonieeec! i wyskoczyły do obiektywu (no, przecież już jest po, a one chciały się pokazać). Niestety tę scenę wycięto... :-(

Czym się różnią dwa filmiki?

Pierwszy filmik bardzo obrazowo pokazuje pewność ręki pięciolatka. Jeżeli chcesz, by maluchy wyprodukowały bardziej profesjonalny film, nie dawaj im statywu! Statyw zabija aktywność dzieci. Zamiast tego użyj edytora online YouTube, który pozwala ustabilizować nawet tak trudny filmik - odtwórz obydwa filmiki równocześnie i porównaj.


Pięciolatek filmuje spektakl kolegów

Ten sam filmik po stabilizacji w YouTube