Tabletowy kalendarz pogody


Opis zadania

Prowadzenie kalendarza pogody jest jedną z treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w klasach młodszych. Można go prowadzić w różnorodny sposób wykorzystując karty obrazkowe, piktogramy, karty obserwacyjne, tablicę interaktywną. Skoro pracujemy z tabletami, postanowiłam wykorzystać je na lekcji do stworzenia tabletowego kalendarza pogody. Pomocna okazała się aplikacja Szkic, funkcjonalnością bardzo podobna do PicCollage. Dzieci musiały stworzyć szablon, który każdego dnia uzupełniały właściwymi informacjami. Oprócz, daty, godziny i stanu pogody umieszczały zdjęcia nieba wykonane na szkolnym podwórku.

Opis aplikacji

Szkic to prosta aplikacja do tworzenia plakatów z możliwością wstawiania zdjęć, naklejek, tekstów w różnych kolorach, ustawienia tła oraz wykonania odręcznego rysunku. Całość można udostępnić jako obraz, zapisać w pamięci bądź ustawić jako tapetę na tablecie. Porównując z popularnym PicCollage - Szkic ma kilka minusów:
  • mniej teł do wyboru,
  • brak wyboru rodzaju czcionki,
  • brak możliwości wyszukiwania grafik w sieci,
  • konieczność zaznaczania obiektu, który chce się edytować.
Na plus przemawia większa liczba naklejek.

Na podstawie obserwacji pracy dzieci z aplikacją wydaje mi się, że praca z aplikacją PicCollage była dla nich nieco przyjemniejsza i łatwiejsza.