1. Definiowanie

Definiowanie celów i kontekstów ePortfolio

Planowanie

Przy planowaniu należy uwzględnić między innymi:
  • cele i spodziewane efekty, także z perspektywy ucznia (to ważne!)
  • konteksty edukacyjne (ramy, normy do spełnienia, ocenianie,...)
  • konteksty technologiczne (dostępny sprzęt, oprogramowanie, serwisy, miejsce i sposób przechowywania i udostępniania, ew. dostępne finanse, kompetencje techniczne posiadane/rozwijane,...)