3. Refleksja

Refleksja, autorefleksja, informacja zwrotna (feedback)
Etap tłumaczony niekiedy jako "ePortfolio refleksyjne"
Tak naprawdę to właśnie jest kluczowy element procesu ePortfolio. 

Tu uczniowie rozwijają swoje umiejętności refleksji i autorefleksji.

W naszej tradycji edukacyjnej słabo zakorzenione jest świadome i systemowe nauczanie w tym zakresie, dlatego my sami często nie dysponujemy wystarczająco profesjonalnym warsztatem (patrz Uwagi praktyczne).

Uwagi praktyczne

Jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to pewnie najlepiej będzie zastosować na początek najprostsze schematy refleksji, np. 
  • 3W (What? - So What? - Now What?)
  • iKWL (I Know - I Wonder - I Learned)
Więcej na ten temat znajdziesz w dziale Samoocena, ocena wzajemna i refleksja