Sesja 1.5: Różnorodność celów a wybór artefaktów

Cele

Uczniowie powinni umieć dokonać świadomego wyboru artefaktów, które są najlepiej dopasowane do ich celów, a także umiejętnie je połączyć.

Spodziewane osiągnięcia

Po tej sesji uczestnik będzie:
 • rozumiał różnorodne czynniki, które trzeba uwzględnić przy wyborze artefaktów do zaprezentowania w różnych typach ePortfolio i w różnych sytuacjach prezentacyjnych,
 • w stanie wybrać artefakty właściwe dla danej sytuacji.

Ćwiczenie 1.5.1. Wybór dowodów

Zbierz wszystkie artefakty, które stworzyłeś i poklasyfikuj je według kryteriów, które uznasz za stosowne. Mogą być nimi np.:

 • typ ePortfolio,
 • cele, które chcesz dzięki niemu osiągnąć,
 • Twoje osobiste cele.
Powinieneś zdigitalizować te artefakty, które jeszcze nie są w formie cyfrowej. Zanalizuj, czy wszystkie Twoje osiągnięcia zostały udokumentowane i czy trzeba jeszcze coś dodać. 

Uwaga: Szczególną uwagę należy poświęcić różnym aspektom oceny wartości artefaktów. 

W zależności od możliwości technicznych, jakie daje używany przez Ciebie system ePortfolio, można wykonać pewne czynności, które pozwolą na lepsze sklasyfikowanie artefaktów. Możliwe jest: 
 • przypisanie ich do kategorii,
 • przypisanie do nich znaczników (słów kluczowych, tagów), 
 • opisanie ich,
 • zorganizowanie ich w foldery,
 • stworzenie spisu treści.

Ćwiczenie 1.5.2. Wybór i łączenie artefaktów

Jeśli dotychczas nie zdecydowałeś się na jakieś narzędzie do stworzenia 
ePortfolio, to powinieneś dokonać tego wyboru teraz. Spośród artefaktów, które zebrałeś wcześniej wybierz te, które znajdą się w Twoim ePortfolio. Nie zapominaj o celach, które chcesz/musisz osiągnąć oraz o kwestii prywatności. Podczas wybierania każdego artefaktu:
 • pamiętaj, że pojedynczy artefakt może być dowodem na posiadanie różnych kompetencji (merytorycznych, technicznych, społecznych),
 • zanotuj, jak może Ci on pomóc w dalszym rozwoju zawodowym. 
Zastanów się, jak powiązane są poszczególne artefakty bądź ich grupy. Pokaż je i opisz. Spróbuj je zaprezentować w formie wizualnej (np. dzięki hiperłączom, mapom myśli czy spisom treści).

Ćwiczenie 1.5.3. Standaryzowanie parametrów technicznych

Oceń zebrane artefakty według poniższych kryteriów:
 • jakość techniczna,
 • rozdzielczość,
 • wierność odtworzenie rzeczywistych bodźców,
 • wizualna przejrzystość,
 • łatwość publikacji,
 • łatwość reprodukcji,
 • itp.
Zastanów się, czy Twoje umiejętności techniczne pozwalają na standaryzacje tych materiałów. Na przykład:
 • stanadardowy typ i rozdzielczość plików graficznych,
 • łączenie kilku artefaktów w jeden dzięki wykorzystaniu odpowiedniego formatu plików (np. pdf, ppt, rtf) - tworzenie np. tekstów z zagnieżdżonymi grafikami czy tabelami,
 • zapisywanie wszystkich danych w formatach nadających się do publikacji w Internecie.