Sesja 0.3: Technologia cyfrowa w budowaniu tożsamości


Cele

Celem tej sesji jest:
 • określenie udziału technologii w budowaniu tożsamości cyfrowej,
 • planowanie wsparcia młodych uczniów w budowaniu ich cyfrowej tożsamości,
 • opracowanie strategii, które mogłyby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo uczniów.

Spodziewane osiągnięcia

Po tej sesji uczeń będzie umiał:
 • określić wpływ technologii cyfrowych na tworzenie swojej tożsamości,
 • zaplanować wsparcie dla młodych uczniów w budowaniu ich tożsamości cyfrowej,
 • zaprojektować strategię zapewniającej zachowanie prywatności i bezpieczeństwa w sieci uczniom,
 • opisanie pozytywnego i negatywnego wpływu technologii cyfrowych na konstruowanie tożsamości cyfrowej,
 • powinno to mieć formę osobistej refleksji, zapisu nagrania dyskusji z rówieśnikami/uczniami, krótkiego przeglądu artykułu tożsamości cyfrowej.

Wprowadzenie

Wraz ze wzrostem poziomu aktywności online i śladów pozostawionych w Internecie podczas udziału w tych aktywnościach (blogi, strony www, komentarze, transakcje itp.) możemy zaobserwować wyłaniające się z tego pojęcie „tożsamości cyfrowej”.

Zrozumienie roli technologii w konstruowaniu takiej tożsamości, zdolność kontrolowania i rozwoju cyfrowej tożsamości będą kluczowe dla zapewnienia prywatności, ale także pełnego wykorzystania swojego potencjału celu znalezienia pracy, rozwoju kariery, budowania relacji międzyludzkich czy udziału we wspólnotach sieciowych.

Serwisy skupiające społeczności internetowe są miejscem w sieci, gdzie użytkownik może kreować swój profil oraz budować osobistą sieć połączeń z innymi użytkownikami. W ciągu ostatnich pięciu lat strony tego typu rozwinęły się od niszowych aktywności do fenomenu, który łączy dziś miliony użytkowników Internetu. Więcej niż połowa (55%) wszystkich amerykańskich nastolatków w wieku 12-17 lat, posiadających dostęp do sieci, jest użytkownikiem serwisów społecznościowych, według najnowszych badań przeprowadzonych wśród nastolatków przez Pew Internet & American Life Project. Badania te ponadto pokazują, że starsze nastolatki, głównie dziewczęta, częściej korzystają z takich stron. Dla dziewcząt serwisy te są przede wszystkim miejscem, gdzie można wzmacniać wcześniej zawarte znajomości i przyjaźnie; dla chłopców sieci te dają możliwość flirtowania oraz zawierania nowych przyjaźni.
Pew Internet Report Styczeń 2007

Technologia cyfrowa w budowaniu tożsamości cyfrowej

Definicja oprogramowania społecznościowego

Znaczna część nastolatków używa oprogramowania społecznościowego [ANG] w celu udostępniania informacji na swój temat (co lubią, czego nie, jakie są ich ulubione zespoły muzyczne, zdjęcia, strony internetowe) lub też aby uczestniczyć w innych aktywnościach (czat, gry sieciowe itp.).

Definicja oprogramowania społecznościowego [ANG] wg Wikipedii oraz informacje z wyszukiwarki Google umożliwiające rozpoznanie zasięgu "oprogramowania społecznościowego".

Cyfrowa tożsamość

Definicja cyfrowej tożsamości [ANG] wg Wikipedii oraz odnośniki z wyszukiwarki Google

Zasoby w języku polskim: przykład

Przykłady dobrej praktyki w użytkowaniu cyfrowych technologii w tworzeniu swojej cyfrowej tożsamości mogą przyjąć formę:
 • zapisu dialogu ze studentem/uczniem,
 • obserwacji przez kolegów lub rówieśników,
 • przykładów prac wykonanych przez uczniów (w takich serwisach jak 43 things czy MySpace).
Refleksje młodych ludzi nad technologią i tożsamością cyfrową mogą przyjąć formę:
 • nagrania dyskusji z młodzieżą
 • komentarz osobisty
Przykłady dokumentów/profili prywatnych/zamkniętych/publicznych mogą przyjąć formę:
 • Narracyjny opis, które informacje są osobiste/niedostępne/publiczne/ dlaczego i w jaki sposób
 • Prezentacja w serwisie YouTube na temat Web 2.0 ( 1 )

Ćwiczenie 0.3.1.

Określ zasięg oprogramowania społecznościowego i oprogramowania dostępnego w sieci używanego przez młodzież
 • opracuj listę od 3 do 5 programów społecznościowych: nazwa, adres, krótki opis oraz możliwe aktywności, opisz je i skomentuj,
 • czas trwania – 1 do 1,5 godziny,
 • zadanie to możesz przygotować samodzielnie lub przy współpracy z uczniami.

Ćwiczenie 0.3.2.

Na tym etapie oczekujemy do Ciebie wyszukania serii sieciowych aplikacji (3 do 5), poprzez które młodzież publikuje i udostępnia informacje (osobiste strony www, blogi, gry) i włącza się w aktywności społeczne. W celu wykonania tego zadania, powinieneś:
 • przeprowadzić rozmowy ze swoimi uczniami lub innymi młodymi ludźmi – jakiego oprogramowania sieciowego używają?
 • napisać krótką wypowiedź zawierającą Twoje refleksje po przeczytaniu artykułu o oprogramowaniu społecznościowym.

Ćwiczenie 0.3.3.

Opisz, jak młodzi ludzie używają technologii do konstruowania swoich cyfrowych tożsamości
 • opisz swoje refleksje lub skomentuj na podstawie obserwacji własnych lub spostrzeżeń grupy zjawisko tożsamości cyfrowej oraz potrzebę ochrony prywatności w sieci
 • czas trwania – 1 do 1,5 godziny
 • zadanie może być przygotowane samodzielne lub z grupą rówieśników albo uczniów

Ćwiczenie 0.3.4.

Zadaniem, które powinieneś wykonać na tym etapie, jest wstępne rozpoznanie pojęcia “cyfrowej tożsamości” oraz jej potencjalnego wpływu na edukacyjny i społeczny rozwój nastolatków.
W celu zrealizowania tego ćwiczenia powinieneś:
 • zorganizować wspólną dyskusję (która zostanie nagrania i później przeredagowana),
 • przeprowadzić obserwację młodzieży używającej sieciowych aplikacji w celu nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
 • napisać krótką refleksję po przeczytaniu artykułu o cyfrowej tożsamości.

Ochrona prywatności

Definicja prywatności w Wikipedii oraz wyniki z wyszukiwarki Google

Książki o tej tematyce można znaleźć między innymi w księgarni Amazon, ale większość z nich dotyczy technologii, i nie ma bezpośredniego związku z konstruowaniem tożsamości w kontekście uczenia się.

Wśród odpowiedniej biografii można znaleźć następujące tytuły:
 • Sherry Turkle (2004) The Second Self: Computers and the Human Spirit -- Twentieth Anniversary Edition (first edition 1984),
 • Sherry Turkle (1995) Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet -- New York: Simon & Schuster,
 • Etienne Wenger (2002) Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge,
 • Anthony Giddens (1991) Modernity and self-identity,
 • Howard Rheingold (2002) Smart Mobs: The Next Social Revolution Howard Rheingold.

Dlaczego uczniowo mogą potrzebować ePortfolio?

Zapoznaj się z benefits ePortfolio oraz advantages of ePortfolio

Ćwiczenie 0.3.5.

Jako zadanie:
 • Pomyśl o różnych grupach użytkowników. Czy niektóre propozycje wykorzystania ePortfolio są bardziej przystępne dla poszczególnych grup użytkowników?
 • Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę w trakcie wprowadzania przez Ciebie ePortfolio wśród Twoich uczniów lub w Twojej instytucji?
 • Zanotuj je na flipcharcie lub na Wiki.