Sesja 2.1: Zrozumienie refleksji i jej roli w procesie e-portfolio


Cele

Wprowadzenie pojęcie refleksji i wyjaśnienie go.

Spodziewane osiągnięcia

Po zakończeniu sesji uczestnik będzie w stanie:

 • zastanowić się nad aktualnymi osiągnięciami i postępami, a także przemyśleć co powinien zmienić, aby te osiągnięcia poprawić,
 • połączyć komponenty uczenia się i osiągnięte postępy w jedną spójną całość,
 • zastanowić się nad artefaktami, osiągniętymi standardami, rezultatami i wyznaczonymi celami.

Ćwiczenie 2.1.1.

Wprowadzeniem do modułu jest prezentacja pojęcia refleksji opracowana przez prowadzącego, w której powinien wyjaśnić i przedyskutować z uczestnikami kursu następujące kwestie:
Więcej informacji na temat różnych koncepcji znajdziesz klikając na link związany z wybraną koncepcją.

Ćwiczenie 2.1.2. Zrozumienie refleksji – cykl procesu refleksji nauczyciela

Część 1:
 
Aby uczestnicy zrozumieli dokładnie proces refleksji, prowadzący przygotowuje opis cyklu, w jaki przebiega refleksja nauczyciela. Ważne kwestie, o których warto wspomnieć to:
 • sztuka efektywnej refleksji,
 • elementy cyklu procesu refleksji nauczyciela: Opis - Analiza - Planowanie.
Część 2: 
Na podstawie powyższych informacji oraz własnego doświadczenia, przygotuj listę pytań i uporządkuj je kierując się ich ważnością w procesie refleksji.

Ćwiczenie 2.1.3. Jak przygotować efektywną refleksję?

Praca grupowa

 • Prowadzący przygotowuje krótką prezentację na temat kluczowych zasad w projektowaniu procesu refleksji.
 • Praca w grupach: Uczestnicy pracują w 4 grupach 3-4 osobowych. Każda grupa ma za zadanie odegrać jedną z poniższych ról. Rezultatem ćwiczenia jest zrozumienie kluczowych elementów efektywnej refleksji:
  • Grupa 1. Wyzwanie,
  • Grupa 2. Trener,
  • Grupa 3. Kontekst,
  • Grupa 4. Komunikacja.
 • Każda grupa powinna zaprezentować swoje wnioski.
 • Na podstawie wniosków uczestnicy powinni wspólnie opracować wstępne zalecenia.
ą
Lechosław Hojnacki,
19 maj 2014, 11:56