Sesja 2.3: Narzędzia do zapisywania refleksji

Wykorzystanie narzędzi do zapisywania i organizowania refleksji

Cele

Celem sesji jest przedstawienie narzędzi do zapisu i organizowania refleksji.

Spodziewane osiągnięcia

Uczeń po tej sesji będzie:

 • Potrafił wyjaśnić, rozwinąć i zastosować różne strategie wspierające uczniów w utrwalaniu i organizowaniu refleksji (zadawanie pytań),
 • Znał odpowiednie metody i formaty dokumentowania refleksji.

Ćwiczenie 2.3.1.

Prowadzący powinien przedstawić uczestnikom kursu istniejące narzędzia wspierające refleksję. Uczestnicy poznają najlepsze praktyki i otrzymają zalecenia dotyczące użytkowania różnych narzędzi. W prezentacji prowadzący może uwzględnić następujące punkty:

 • Wprowadzenie,
 • Prezentacja różnych narzędzi wspierających refleksję,
  • prowadzenie dzienników uczenia się,
  • luźne dokumenty bez dokładnego planu,
  • notatki i mapy myśli,
  • blogi,
  • dzielenie się przemyśleniami na forum,
  • ePortfolio,
  • nagrywanie dźwięku/podcastów,
 • Najlepsze praktyki,
 • Zalecenia dotyczące użytkowania różnych narzędzi wspierających refleksję.

Ćwiczenie 2.3.2. Refleksja i prowadzenie dziennika uczenia się

Zadaniem prowadzącego jest przedyskutowanie najważniejszych punktów, takich jak: czym jest dziennik uczenia się i jak go prowadzić. W dyskusji muszą zostać uwzględnione następujące punkty:

Ćwiczenie 2.3.3. Ćwiczenie dotyczące etapów zapisu refleksji

Zadaniem prowadzącego jest:

 • przygotowanie prezentacji na temat potrzeby ustrukturalizowania refleksji i wykorzystania metodycznego podejścia (ang. step-by-step approach),
 • rozdanie uczestnikom kursu kwestionariusza, który pomoże w przeprowadzeniu refleksji. 
Zadanie praktyczne: spróbuj zapisać osobistą refleksję. Masz do wyboru dwie możliwości:
 • Scenariusz 1: wybierz sytuację, którą doświadczyłeś/łaś osobiście,
 • Scenariusz 2: wybierz jeden z tematów dotyczących refleksji [z tego zestawu] w celu opracowania własnej historii refleksji,
 • Każdy uczestnik powinien wypełnić kwestionariusz i przedyskutować go z osobą siedzącą obok – stymulacja oceny refleksji,
 • Przygotowanie zaleceń na temat szablonu kwestionariusza, tak aby dostosować go do potrzeb uczniów.