Sesja 2.4: Warsztaty na temat refleksji


Cele

Celem sesji jest przedyskutowanie zawartości bieżącego Modułu 2 i zdobytej wiedzy o refleksji.

Spodziewane osiągnięcia

Po tej sesji uczeń będzie potrafił:

 • Przedstawić swoje refleksje innym uczniom i pomóc im w tworzeniu swoich refleksji,
 • Zastanowić się, w jaki sposób środowisko uczenia się wpływa na zdolność studentów do wytrwałej refleksji,
 • Zastanowić się nad ich pracą i praktyką.

Ćwiczenie 2.4.1. Symulacja

W jaki sposób stymulować uczniów do zastanowienia się nad ich osobistym rozwojem?

 • Opierając się na wiedzy zdobytej w sesji 1, 2 i 3, uczestnicy mają za zadanie przygotować z uczniami symulację całego procesu refleksji,
 • Organizacja warsztatów: podział na 3 grupy, 1 “nauczyciel”, reszta uczestników to “uczniowie”,
 • Krok 1: Autorefleksja: Nauczyciele dają uczniom następujące zadania, których celem jest zastanowienie się nad osobistym rozwojem:
 • Krok 2: Refleksja dotycząca działania: umieszczenie refleksji uczestników na poziomie abstrakcji, w taki sposób, żeby mogli uogólnić i wyrazić swoje przemyślenia,
 • Krok 3: Refleksja podczas działania: Uczestnicy powinni powiązać swoją refleksję dotyczącą jakiegoś wydarzenia z kontekstem, w którym wydarzenie to miało miejsce,
 • Krok 4: Zapisywanie refleksji:
  • Zadaniem uczestników jest założenie własnego bloga i wymiana opinii;
 • Krok 5: Przygotowanie ogólnych wniosków i oceny refleksji

Ćwiczenie 2.4.2. Ramy i zasady przeprowadzania refleksji

 • Krok 1: 
  Prowadzący powinien przygotować krótkie wystąpienie na temat ram i zasad przeprowadzania refleksji,
 • Krok 2: Ćwiczenie indywidualne – W jaki sposób przeprowadzić refleksję?
  • Każdy uczestnik dostaje do analizy materiały: szablon pomagający w przeprowadzeniu refleksji i i temat do refleksji,
  • Każdy powinien odpowiedzieć na pytania zawarte w szablonie,
  • Uczestnicy powinni przeprowadzić wzajemną ocenę refleksji w parach (ang. peer-reflection),
  • Uczestnicy powinni przygotować prezentację na temat kluczowych wniosków – różne interpretacje, przyczyny, etc.