Adekwatne dowody

Adekwatność dowodów zależy od tego, jakie kompetencje chcesz poddać ocenie. Jeśli na przykład chcesz poddać ocenie "podstawową wiedzę matematyczną" - powinieneś stworzyć dane typu "umie policzyć od zera do 1000", "umie przeprowadzić podstawowe działania arytmetyczne" czy "w wolnym czasie czyta książki o tematyce związanej z matematyką". Nie muszą być to dowody, ale ślady posiadania danej kompetencji.

Dowodami potwierdzającymi "Zaawansowane umiejętności zarządzania" będą "był menedżerem przed pięć lat" itp.

Tak więc każdy artefakt, każda rzecz będąca dowodem na daną kompetencję, może i powinna być pokazana w prezentacyjnym ePortfolio.