Dziennik uczenia się

Dziennik uczenia się jest szansą dla ucznia na refleksję nad różnymi kwestiami związanymi z procesem uczenia się. Może także wspierać zrozumienie tego, jak poszczególne części kursu pasują do siebie. Dzienniki uczenia się czasami są nazywane terminarzem/dziennikiem (ang. diary). Jednak nie są to dzienniki, które zapisują tylko daty i wydarzenia.

Dziennik uczenia się to zbiór materiałów, które głównie opierają się na procesie refleksji piszącego, utrwalanym przez jakiś okres czasu.