Etapy procesu refleksji

Kognitywny model uczenia się przez refleksję wyróżnia następujące etapy refleksji: 
  • samoświadomość, 
  • opis, 
  • krytyczna analiza, 
  • synteza i ewaluacja.
Z punktu widzenia ePortfolio ważny jest aktywny proces refleksji, dlatego wymienione etapy refleksji można przeformować w następujący sposób: 
  • Przygotowanie, 
  • Kierowanie, 
  • Rozwój,
  • Zakończenie ePortfolio.
– jako sposób na opracowanie otwartego, wspólnego i wspierającego środowiska uczenia się