Gdzie będziesz?

  • Wyobraź sobie swoje życie w 6 miesięcy po otrzymaniu dyplomu. 
  • Zapisz to. 
  • Jakie trzy zasady lub istotne idee zapamiętałeś/łaś podczas nauki? 
  • Jak będziesz stosował/ła te idee we własnym życiu kiedy już ukończysz szkołę?