Korzyści z ePortfolio

ePortfolio jest użyteczne dla:
  • INSTYTUCJI
  • UCZĄCYCH SIĘ
Podczas gdy LMS (ang. Learning Management System - systemy zarządzania procesem uczenia się) wspiera głównie instytucje, to ePortfolio zostało zaprojektowane dla pojedynczych osób. ePortfolio jest skierowane na użytkownika i często określane jako indywidualne środowisko kształcenia (ang. Personal Learning Environment, PLE). Osoba ucząca się najwięcej korzysta z prowadzenia elektronicznej teczki. Powszechnie uważa się, że uczniowie potrafią lepiej wykorzystać ePortfolio do wspierania procesu uczenia się (Aalderink W, Veugelers M, 2005). Według Beetham proces nauki to refleksja, ewaluacja i ocena. Wiele osób (Beetham H 2003; Barrett H n.d.) argumentuje, że umiejętności i kompetencje zdobyte w różnych kontekstach (formalnych lub nieformalnych) mogą być łatwiej i efektywniej rozwijane dzięki ePortfolio. Jafari (2004) uważa, że ePortfolio jest użyteczne także w określaniu kariery.
  • NAUCZYCIELA/TRENERA
Beetham (2003) twierdzi, że ePortfolio dostarcza więcej informacji o uczniach, czego efektem jest poprawa procesu selekcji, prowadzenia badań i planowania. Autorka podkreśla, że ePortfolio umacnia współpracę pomiędzy organizacjami ze względu na dzielenie się informacjami oraz współdziałanie systemów. Według Jafari (2004) ePortfolio jest doskonałym narzędziem odwzorowującym proces uczenia się, także pod względem akredytacji i analizy umiejętności. Zatem uzyskane rezultaty są bardziej wyraźne i łatwe w ocenie. Simens (2004) zauważa dodatkowo, że ePortfolio łączy uczniów i instytucje nie tylko w celach formalnych