Odbiorcy

Są to osoby, które będą audytorium w trakcie prezentowania ePortfolio podczas interview czy sytuacji prezentacyjnej. Odbiorcami mogą być:
  • nauczyciele,
  • rówieśnicy,
  • pracodawcy,
  • doradcy zawodowi,
  • uczelniani,
  • egzaminatorzy,
  • ...