Opis (element refleksji)

Podstawowe informacje o aktywności lub doświadczeniu można uzyskać dzięki odpowiedzi na poniższe pytania:
  • W jakich warunkach była przeprowadzona lekcja i kim byli uczniowie?
  • Kiedy przeprowadzono lekcję?
  • Na podstawie jakiej filozofii lub wyników badań podjąłeś/łaś się decyzje podczas przygotowania lekcji?
  • Jakie były zamierzone rezultaty nauczania po zrealizowaniu lekcji?