Podcast

Zobacz definicję

Przykładowe zastosowania podcastów w szkole: 

  • nagrywanie lekcji dla uczniów, rodziców, innych osób i instytucji,
  • dynamiczne prezentacje w formie audycji (zamiast np. PowerPoint),
  • krótkie wprowadzenia (do kursu, o szkole etc.) dla rodziców,
  • szkolna radiostacja,
  • wysyłanie prac w wersji audio do oceny,
  • tworzenie zasobów audio dla uczniów z upośledzeniem wzroku,
  • użycie podcastów w obcym języku dla podwyższenia umiejętności językowych,
  • subskrypcja podcastów o różnej tematyce jako uzupełniających źródeł informacji,
  • prowadzenie i dokumentowanie ankiet, wywiadów i badań,
  • prowadzenie audiobloga.


Dodatkowe źródła: Terry Freedman Coming of Age Paul Anderson What is Web 2.0