Pytania, na które należy odpowiedzieć (w toku refleksji)

Dobrze opracowana refleksja nauczyciela pozwoli uzyskać odpowiedź na następujące pytania:
  • W jakich warunkach zdobyłeś wiedzę o ePortfolio?
  • Jakie były zamierzone rezultaty uczenia się?
  • Jakie były najważniejsze mocne i słabe punkty?
  • Co mogło zostać zmienione, aby poprawić rezultaty nauczania?
  • Jakie były niezamierzone i nieprzewidziane rezultaty uczenia się?
  • Jakie czynniki wpłynęły negatywnie lub pozytywnie na sukces?
  • Czego można było się nauczyć podczas rozwijania, planowania i nauczania?