Ramy i zasady przeprowadzania refleksji

Pytania “Co?”, “Co z tego wynika?” i „Co teraz?” mogą stymulować refleksję z początkowego poziomu do poziomu zaawansowanego. Można wykorzystać prosty model na poziomie opisowym dla pierwszego poziomu refleksji. Strzałki na górze diagramu wskazują na sekwencyjność i cykliczność procesu refleksji.

Są trzy etapy cyklu procesu refleksji:
  1. Początkowo uczestnik zastanawia się nad swoją sytuacją w celu jej opisania.
  2. Druga faza polega na zachęcaniu uczestnika do opracowania osobistej teorii i wiedzy na temat sytuacji w celu wyniesienia z niej wiedzy.
  3. Na trzecim poziomie uczestnik zastanawia się nad działaniem, rozważa sposoby poprawy sytuacji i myśli nad konsekwencjami swoich działań.