Różni uczniowie

Na przykład:
  • w wieku 14 - 16 lat,
  • uczniowie w szkole,
  • uczniowie w społecznościach,
  • rozczarowani nastolatkowie,
  • studenci mający trudności w zaangażowaniu się w zadania,
  • itp.