Sztuka efektywnej refleksji

Sztuka efektywnego nauczania opiera się w dużym stopniu na umiejętności krytycznej refleksji.

Dla efektywnie pracującego nauczyciela każda możliwość instruktażu i interakcji z uczniami jest okazją do ciągłego udoskonalania, ewaluacji i wzbogacania sposobu rozumienia własnych doświadczeń.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za wykształcenie nawyku refleksji u w procesie uczenia się. Uczenie się przez doświadczenie jest jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów osiągnięcia celów. Nauczyciele mogą wymagać od uczniów prowadzenia dzienników lub udziału w publicznych dyskusjach dotyczących różnych wydarzeń takich, jak spotkania, projekty a nawet osobiste relacje. Nauczyciele muszą wziąć pod uwagę, że ich uczniowie charakteryzują się odmiennymi stylami uczenia się, mają różne zainteresowaniami i potrzeby.