Tworzenie środowiska

Tworzenie odpowiedniego środowiska jest ważne dla osiągnięcia celów interview lub sytuacji prezentacyjnej , dla uczniów oraz dla komfortu odbiorców. Przemyśl następujące punkty:
  • jak duży pokój jest niezbędny, aby uczniowie i odbiorcy czuli się swobodnie?
  • czy uczeń lub pozostali uczestnicy będą rozpraszani przez hałas lub ruch?
  • jakie wyposażenie będzie niezbędne. projektor multimedialny, ekran, laptop, flipchart, whiteboard itp.
  • jak powinien być urządzony pokój, ustawienie sprzętów, stołu i krzeseł, pozycja ekranu itd.