Dane dotyczące wykorzystania Internetu przez młodzież w Unii Europejskiej

W 2006 roku, spośród 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, 73% osób w wieku od 16 do 24 lat deklarowało korzystanie z Internetu średnio raz w tygodniu, podczas gdy taki sam poziom wykorzystania Internetu określiło 47% całej populacji. Holandia (96%), Dania, Finlandia i Szwecja (94%) charakteryzują się najwyższym odsetkiem osób w wieku od 16 do 24 posługujących się Internetem, w odróżnieniu od Malty (40%), Bułgaria i Grecja (47%), gdzie udział takich osób był najniższy. Analizując poziom umiejętności komputerowych, procentowy udział osób w wieku od 16 do 24 lat, które zadeklarowały wysoki poziom, był także wyższy niż poziom całej populacji wszystkich Krajów Członkowskich. Spośród 25 państw UE w 2006 roku, poziom ten wynosił odpowiednio 39% i 22%. Największym udziałem młodych ludzi deklarujących bardzo dobrą znajomość obsługi komputera, charakteryzuje się Słowenia (65%), Luxemburg (61%) oraz Dania i Austria (58%). Analiza wyników badań w zakresie zakupów przez Internet pokazuje, że różnice są mniej znaczące. 26% badanej populacji w wieku od 16 do 24 lat w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej w 2006 roku, zamówiło produkty lub usługi przez Internet w ciągu 3 miesięcy, podczas gdy udział procentowy całej populacji w zakupach Internetowych wyniósł 21%. Warto zaznaczyć, że Niemcy charakteryzowały się najwyższym udziałem młodych ludzi (48%).