.:: Jak używać nowych technologii?


Najważniejszy jest sposób używania technologii

"Jeżeli dziecko używa technologii do projektowania, tworzenia, eksperymentowania, badania - to to jest dobre użycie technologii. Jeżeli technologia jest używana tylko do dostarczania informacji, albo dziecko tylko klika, wskazuje, przegląda - to to nie jest dobre użycie technologii".

(Cytat z zapisu obok)
Mitchel Resnick jest profesorem MIT, szefem "Całożyciowego przedszkola", grupy działającej w ramach Media Laboratory w Massachusetts Institute of Technology.