Innowacje i eksperymenty pedagogiczne


Poniżej: studenckie relacje z innowacyjnych przedsięwzięć (zalążek)

Lista podstron

Wykaz literatury pomocniczej do przedmiotu "Innowacje i eksperymenty w dydaktyce".

Adres listy źródeł (Diigo):
groups.diigo.com/group/enauczanie/content/tag/Literatura_Innowacje

Poniżej: najnowsze pozycje na liście.