Najciekawsze artykuły w Sieci (antologia bieżąca)

Polecane źródła są obecnie przechowywane w Diigo.com

Aktualne wykazy polecanych źródeł

Źródła polecane przez zespół Enauczanie.com:

Źródła polecane przez Grupę Mobilizatorzy Edukacji:

Źródła polecane przez Grupę SuperbelfrzyRP:

Co to jest Content Curation

Niniejszy wykaz kanałów treści jest przykładem Content Curation - opieki nad treściami, nowoczesnej techniki uczenia się.