1. Nieprzekraczalne zasady ogólne

1. Kopiuj-wklej może być zabójcze.

 • Jedno kopiuj-wklej może Cię pozbawić zaliczenia! Jeden "znaleziony w Internecie" i umieszczony we własnej pracy obrazek może zniwelować wartość całej Twojej pracy.
  Jeżeli nie masz absolutnej pewności, że masz pełne prawo do użycia jakiegokolwiek fragmentu tekstu lub dowolnych innych danych (graficznych, dźwiękowych, wideo etc.) lub nie możesz tego udowodnić - we własnym interesie nie zamieszczaj tego w swojej pracy. Nie masz pewności - zapytaj prowadzącego.
  Dowolny fragment tekstu
  skopiowany z pogwałceniem prawa z nieuprawnionego źródła, dowolna grafika, dźwięk lub jakikolwiek inny artefakt umieszczony w pracy zaliczeniowej bez posiadania do niego praw autorskich, bez możliwości udowodnienia prawa do jego użycia, umieszczony we własnej pracy na zasadach innych niż jednoznacznie legalny cytat - dyskwalifikuje autora(ów). Nie rób tego, nie mam żadnej litości w przypadku najmniejszego przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia. Nie  interesuje mnie wartość pracy, która zawiera jakikolwiek cudzy element. Dla własnego bezpieczeństwa przyjmij, że nie istnieje w Internecie własność niczyja.

2. Tylko ściśle legalnie.

 • Pogwałcenie dowolnych innych przepisów prawa i dobrego obyczaju - także dyskwalifikuje pracę. 
  W szczególności dotyczy to np. prawa do wizerunku oraz szczególnej ochrony interesów dzieci ewentualnie uczestniczących w projektach. Wszelkie inne przepisy prawa oraz dobre obyczaje także są niepodważalne.

3. Tylko samodzielne.

Pamiętaj, że każda próba oszustwa wobec prowadzącego (np. przedstawienia do oceny cudzej pracy nawet za zgodą faktycznych autorów) także jest pogwałceniem prawa. 
Z drugiej strony w projektach mogą uczestniczyć osoby postronne, to nawet lepiej, ale zawsze tylko za uprzednią zgodą prowadzącego odzwierciedloną w kontrakcie. Tylko jawnie, na zasadach i w zakresie także z góry uzgodnionym z prowadzącym.

4. Nie koloryzuj, fałsz to dyskwalifikacja.

 • Nie kłam w Internecie. 
  Np. ten internetowy serwis WWW nieistniejącej grupy aerobiku, proponujący bezpłatne (także nieistniejące) zajęcia (lub/i zawierający relację z nie istniejących zdarzeń nie ma prawa istnieć publicznie. Utworzenie takiego serwisu (np. służącego jako część tutoriala dotyczącego zasad tworzenia serwisów) w uzgodnieniu z prowadzącym (kontrakt!) musiałoby zawierać jednoznaczne uzgodnienia zawierające w szczególności zasady oznakowania wykuczające wprowadzenie w błąd internautów (uwaga, powyższy przykład serwisu został wzięty z autentycznego, negatywnie ocenionego projektu).
 • Zobacz filmik w ramce poniżej, to także fałsz (chociaż filmik został przygotowany przez studentki z dużym nakładem pracy).

Ad. 4. Nie reżyseruj!

5. Masz wątpliwości? Najpierw zapytaj prowadzącego

 • W każdym przypadku wątpliwym - najpierw uzgodnij z prowadzącym, czy akceptuje Twoje plany działań. Kontrakt projektu jest do tego naturalnym miejscem, ale niezależnie od niego - pytaj.