Zdjęcia z zajęć


Na zdjęciach obok

Zdjęcia obok zrobiono podczas zajęć w SP im. Jana Pawła II w Ciscu.

Tak wyglądały zajęcia