Side by side (dwa obrazy obok)


Stereopara z 1900 r. Zob. większy obraz.
  • Zalety: prosta technika pozwalająca na wyświetlanie obrazu  lub filmu na dowolnym ekranie oraz na drukowanie. Jest niemal równie stara jak fotografia, więc istnieje mnóstwo historycznych zdjęć 3D. Do oglądania wymagany jest układ optyczny, w którym jeden obraz widzimy tylko lewym okiem, a drugi tylko prawym. Najprostsze tego typu urządzenia kosztują od 10 złotych. Do wyświetlania indywidualnego wystarczy obrazek w książce lub smartfon.
  • Wady: obraz jest przeznaczony dla jednej osoby na raz i każdy obserwator musi posiadać urządzenie do oglądania. Ciekawą techniką pokazywania pary 3D jest naprzemienne wyświetlanie obu obrazów np. za pomocą animowanego GIFa. Zob. przykłady.