Dźwięk można nagrywać kamerką lub aparatem cyfrowym

Jeżeli dźwięk będzie umieszczony online (na stronie internetowej), to być może prostszym rozwiązaniem będzie nagranie wideo i posłużenie się formatami wideo. Pliki wideo możesz łatwo przechowywać w bezlimitowej przestrzeni YouTube i bardzo łatwo osadzać  w stronach WWW. Jeżeli obraz jest niepotrzebny lub niepożądany, kamerkę(aparat) można umieścić tak, aby podczas nagrania filmował neutralny obraz lub np. planszę z tytułem. 
Poniżej prosty przykład: zamiast dyktafonu użyto cyfrowego aparatu fotograficznego. 

Dźwięk z obrazem jest lepszy, niż dźwięk