1. Temat pierwszy: Narzędzia


Prezentacja, która towarzyszyła warsztatowi, zawiera klikowalne linki do omawianych narzędzi. Została przygotowana częściowo przy pomocy MS Power Point 2010 a potem za pomocą edytora Dokumenty Google.

Można nią sterować przy pomocy gadżetów na dolnym pasku jej okna.
Można ją także pobrać w różnych formatach.
Rozpowszechnianie na licencji CC BY-SA.
Autor: Lechosław Hojnacki, hojnacki.net.

O niektórych narzędziachComments