Jak stronie na FB nadać przyjazny adres?

Osoba posiadająca konto na FB ma adres profilu postaci: 
i może go jednokrotnie zmienić na adres postaci:
Strona na FB ma adres postaci: 
i po spełnieniu pewnych warunków jej administrator może go jednokrotnie zmienić na adres postaci:

W tym celu wejdź na stronę:
Jeżeli tam nie ma sposobu na nadanie nowego adresu, to sprawdź, czy strona ma co najmniej 25 przyjaciół.
Uwaga: raz nadanego adresu już nie zmienisz!
Comments