07. Jak utworzyć grupę znajomych?

Opis krok-po kroku

1. Na stronie głównej swojego profilu kliknij Utwórz grupę (1)


2. Wpisz nazwę tworzonej Grupy (2) oraz podaj Imiona i Nazwiska osób, które maja do niej należeć (3)3. Określ poziom dostępności grupy (4):
  • otwarta - każdy użytkownik Facebooka będzie mógł przeglądać stronę grupy i stać się jej członkiem. Cała zawartość (np. zdjęcia, pliki wideo i dyskusje) są widocznie dla wszystkich osób wyświetlających grupę;
  • zamknięta - każdy użytkownik Facebooka może przeglądać stronę grupy, natomiast administratorzy muszą zatwierdzić każdą prośbę o wpisanie na listę członków grupy lub osobiście wysłać zaproszenia. Wpisy na tablicy, forum dyskusyjne oraz zdjęcia i pliki wideo są widoczne wyłącznie dla członków grupy;
  • prywatna - nie pojawia się w wynikach wyszukiwania i jej strony nie mogą być przeglądane przez osoby, które nie są członkami tych grup. Nazwa grupy nie jest wyświetlana w profilach jej członków. Członkostwo w grupie można uzyskać wyłącznie poprzez zaproszenie

4. Kliknij Utwórz (5)

Opis wideo (pokazuje M. Zaród)

Pokazuje nauczyciel angielskiego M. Zaród