Metody dydaktyczne XXI w.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:France_in_XXI_Century._School.jpg
France in 2000 year (XXI century). Future school.
Francja w roku 2000 (rycina z 1901 lub 1910 r.). (Public Domain).
Wybrane metody dydaktyczne interesujące w kontekście podejścia konstruktywistycznego oraz środowiska bogatego w nowe technologie
Niektóre metody pojawiły się znacznie wcześniej, niektóre dopiero pod wpływem rewolucji technologicznej i społecznej Internetu. Łączy je przynajmniej jedno: potencjał wysokiej motywacyjności i skuteczności w kształceniu pokolenia cyfrowców.
Niektóre opisy metod dostępne obok są dopiero w fazie rozwoju, jeden czeka na swojego redaktora, niektóre są u nas najpełniej opisane w skali polskiego Internetu. Do wszystkich zapraszamy w różnych rolach, nie tylko czytelników i użytkowników. Także recenzentów, konsultantów, pomysłodawców, a nawet współredaktorów.
Ocenianie kształtujące - wspierające rozwój
Metoda WebQuest
Metoda projektu
Metoda e-Portfolio
Scratch i programowanie
BYOD
Roboty LEGO
Odwrócona szkoła
Literatura
Mapy mentalne i burze mózgów
========