Otwarte zasoby edukacyjne

Zadaj uczniom do domu to, co przedtem robili podczas tradycyjnej lekcji. Wykłady i lekcje wideo, objaśnienia, proste ćwiczenia i doświadczenia.

Adres listy źródeł (Diigo): groups.diigo.com/group/enauczanie/content/tag/Biblio_Otwarte_Zasoby

Poniżej: najnowsze pozycje na liście.

Otwarte zasoby Edu - polecane źródła