Zewnętrzne źródła: teorie pedagogiczne

Behawioryzm - konstruktywizm - konektywizm.
Podejścia mniej i bardziej owocne. Wykaz dobrych źródeł.
Adres listy źródeł (Diigo): groups.diigo.com/group/enauczanie/content/tag/Literatura_Teorie
Poniżej: najnowsze pozycje na liście.

Teorie pedagogiczne - polecane źródła