Mapy mentalne - włącz cały mózg


W Enauczanie.com znajdziesz zalecane programy

Mapa myśli?

Mapa myśli jest sposobem notowania lub obrazowania przedstawiania zagadnień wspomagającym zrozumienie i zapamiętywanie. W przeciwieństwie do tradycyjnego, linearnego notowania, aktywizuje obydwie półkule mózgowe.

Zastosowania map myśli w edukacji?

Notowanie, planowanie, organizacja, uczenie się, zapamiętywanie, przygotowywanie do egzaminów, wystąpień, kolekcjonowanie pomysłów, wizualizacja problemów i zależności, prowadzenie burz mózgów.