Artykuły na temat map mentalnych w dydaktyce

Liczba wyświetlanych pozycji: 6
Wybierz z listy:Komentarz
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Wybierz z listy:Komentarz
Learning technologies and techniques [ANG] Sporo o wizualnych technikach uczenia się, na kanwie jednego z narzędzi do map mentalnych 
Organiczna technika studiowania [PL] Książka w WikiBooks 
Mapa myśli pomoże zapamiętać  [PL] Małgorzata Kowalczuk, EduNews.pl 
Myślenie wielokierunkowe (mapy myśli) [PL] Agata Baj, EduNews.pl 
www.mind-mapping.org [ANG] Software for mindmapping and information organisation  
www.topicscape.com/mindmaps [ANG] Mind Maps Directory 
Liczba wyświetlanych pozycji: 6