Ocenianie kształtujące - wspierające rozwój każdego ucznia

Materiały dodatkowe do szkoleń
Uwaga: ten dział nie jest zaplanowany jako komplet treści pozwalających na samodzielne opanowanie i wdrożenie strategii pedagogicznej znanej pod nazwami oceniania kształtującego lub oceniania wspierającego rozwój.
Ocenianie kształtujące, OK, ocenianie wspierające rozwój, pod tymi nazwami upowszechnia się ostatnio w Polsce całościowa strategia edukacyjna, światła, nowoczesna, osadzona i w najlepszych tradycjach edukacyjnych, i w najnowszych badaniach naukowych dotyczących mózgu oraz motywacji.
Tytułowe ocenianie jest tylko jednym z jej elementów, niemniej kluczowym.

W tym dziale treści będą przyrastać powoli, na razie jest to tylko część szkieletu. Lokujemy tu* niektóre materiały, którymi posługujemy się przy realizacji naszych szkoleń dla nauczycieli ogniskujących się na tym, jak wprowadzać w szkole OK tak, aby powoli i systematycznie zmierzać do sukcesu i nie ponosić przy tym porażek.
*Lechosław Hojnacki i Sabina Furgoł